zawieszenie kursu Sadowne - Ostró Mazowiecka z dniem 02.11.2018

Data: 2018-10-25

PKS "SOKOŁÓW" informuje, że z dniem 02.11.2018 r. zawiesza kursowanie autobusów na trasie Sadowne - Ostrów Mazowiecka. Podyktowane jest to brakiem podróżnych na danej trasie.