Rezerwacja autobusu

Wynajmij autobus o wysokim standardzie oraz w niskiej cenie
Zamówienie na autobus

Najemca

(imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, instytucji)

Adres najemcy


E-mail:


Proszę o wynajęcie autobusu marki


Ilość miejsc


Od dnia do dnia

Trasa wycieczki


Autobus podstawić dnia o godz
Szacunkowa ilość kilometrów

Dokładne miejsce podstawienia


Kierownik wycieczki


Planowany powrót dnia o godz

Prosimy o kierowcę

Uwagi zamawiającego


I. Warunki najmu (obowiązki najemcy):

1. Najemca odpowiada za osoby korzystające z przewozu w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych, jak również za pracę kierowcy w nieżej wymieniony sposób:
- Czas jazdy dziennej nie może przekraczać 9 godzin
- Maksymalny czas trwania nieprzerwanej jazdy do 4 godzin 30 minut
- Przestrzeganie stosowania przez kierowcę przerwy po czasie trwania nieprzerwanej jazdy w wysokości co najmniej 45 minut.
2. Czas pracy kierowcy (licząc od rozpoczęcia pierwszej jazdy do skończenia ostatniej) nie może przekroczyć 12 godz. na dobę. Po okresie 12-sto godzinnej pracy, kierowcy należy się minimum 11 godz. nieprzerwanego odpoczynku dziennego.
3. Przewożony bagaż w autobusie nie może przekroczyć 20 kg na jedną osobę.
4. Najemca zobowiązany jest do zapewnienia miejsca noclegowego dla kierowcy (kierowców) oraz strzeżonego parkingu dla autobusu, który opłaca osobiście.
5. Osoba dysponująca pojazdem sprawdza stan licznika przed wyjazdem oraz po zwolnieniu autobusu prawidłowość zapisów godzin i kilometrów w karcie drogowej, po czym potwierdza w/w zapisy w zleceniu najmu autobusu i karcie drogowej.
6. Za zmianęw harmonogramie wycieczki dotyczącą czasu pracy kierowcy, a w szczególności za przekroczenie norm AETR - określonych w warunkach najmu odpowiada organizator wycieczki.

II. Opłaty:

1. Podstawą naliczania opłaty za przewóz jest stawka za 1 km przebiegu autobusu liczona od wyjazdu z zajezdni do powrotu i wynosi: ................. zł netto + 8% podatku VAT.
2. Warunkiem zastosowania stawki jest wykonanie 20 km autobusem w ciągu 1 godz. najmu (tzw. szybkość eksploatacyjna).
3. W przypadku nie wykonania szybkości eksploatacyjnej, PKS zastosuje stawkę godzinową dyspozycji autobusu, wg. ceny ........................
4. Należność za wykonanie przewozu PKS pobiera z góry w formie przedpłaty, natomiast całkowite rozliczenie przewozu nastąpi po powrocie na zajezdnię. Należność powinna być uregulowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania rachunku.
5. Najemca zapewnia dodatkowo:...................................................................
6. Za wydłużony dzienny czas pracy kierowcy określony w powyższych warunkach najmu pkt 1 i 2, Najemca zapłaci dodatkową opłatę w wysokości .................... za każdą godzinę.


Oświadczam, iż płatnikiem podatku VAT

Nr. NIP Forma płatnościW celu weryfikacji zamówienia prosimy wydrukować formularz, podpisać i przesłać go faxem na nr
Sokołów Podlaski: (025) 787 7254
Węgrów: (025) 792 25 14

lub

dostarczyć do siedziby biura na adres:
PKS "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim
ul. Ząbkowska 2
08-300 Sokołów Podlaski

lub

Zajezdnia w Węgrowie
ul. Przemysłowa 9
07-100 Węgrów