„Kompleksowe ubezpieczenie majątku spółki, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów na rok 2021.”

Ogłoszenie
Ogłoszenie

Część Jawna
SIWZ
Załącznik nr 5 -Formularz oferty
Załącznik nr 6 -Wzór umowy ubezpieczenia
Załącznik nr 7 -Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 8 -Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 9 -Oświadczenie o członkostwie w TUW
Załącznik nr 10 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 11- Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnychZałącznik nr 12 – Wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ

Część Poufna
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-2
Kopia Załącznik nr 2 -Wykaz budynków do ubezpieczenia
Załącznik nr 3 – Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych do I części zamówienia
Kopia Załącznik nr 4 – Wykaz pojazdów do ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, ZK, NNW i ASS
Załącznik nr. 13 – Szkodowość część I zamówienia – Zaświadczenie o szkodowość majątku UNIQA, WARTA
Załącznik nr. 14 – Szkodowość część II zamówienia – Zaświadczenie o szkodowosci komunikacja UNIQA, PTUW

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
Odpowiedzi na pytania PKS Sokołów 3 2020 CZ. I-1

Odpowiedzi na pytania PKS Sokołów 3 2020 CZ. II-1

Załącznik nr 5 -Formularz oferty – po modyfikacji-1

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wynajem autobusów

Oferujemy Państwu autobusy o wysokim standardzie oraz fachową i miłą obsługę - przekonaj się sam!

Stacja diagnostyczna

Profesionalny serwis samochodów osobowych i ciężarowych w stałej niezmiennej cenie.

Myjnia

Oferujemy najbogatszy zakres usług myjni automatycznej oraz myjni bezdotykowej.

Scroll Up