Sprawdź

rozkład jazdy

Sprawdź

Usługi przewozowe

Rezerwacja autobusu

I. Warunki najmu (obowiązki najemcy):

1. Najemca odpowiada za osoby korzystające z przewozu w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych, jak również za pracę kierowcy w nieżej wymieniony sposób:
- Czas jazdy dziennej nie może przekraczać 9 godzin
- Maksymalny czas trwania nieprzerwanej jazdy do 4 godzin 30 minut
- Przestrzeganie stosowania przez kierowcę przerwy po czasie trwania nieprzerwanej jazdy w wysokości co najmniej 45 minut.
2. Czas pracy kierowcy (licząc od rozpoczęcia pierwszej jazdy do skończenia ostatniej) nie może przekroczyć 12 godz. na dobę. Po okresie 12-sto godzinnej pracy, kierowcy należy się minimum 11 godz. nieprzerwanego odpoczynku dziennego.
3. Przewożony bagaż w autobusie nie może przekroczyć 20 kg na jedną osobę.
4. Najemca zobowiązany jest do zapewnienia miejsca noclegowego dla kierowcy (kierowców) oraz strzeżonego parkingu dla autobusu, który opłaca osobiście.
5. Osoba dysponująca pojazdem sprawdza stan licznika przed wyjazdem oraz po zwolnieniu autobusu prawidłowość zapisów godzin i kilometrów w karcie drogowej, po czym potwierdza w/w zapisy w zleceniu najmu autobusu i karcie drogowej.
6. Za zmianęw harmonogramie wycieczki dotyczącą czasu pracy kierowcy, a w szczególności za przekroczenie norm AETR - określonych w warunkach najmu odpowiada organizator wycieczki.

II. Opłaty:

1. Podstawą naliczania opłaty za przewóz jest stawka za 1 km przebiegu autobusu liczona od wyjazdu z zajezdni do powrotu i wynosi: ................. zł netto + 8% podatku VAT.
2. Warunkiem zastosowania stawki jest wykonanie 20 km autobusem w ciągu 1 godz. najmu (tzw. szybkość eksploatacyjna).
3. W przypadku nie wykonania szybkości eksploatacyjnej, PKS zastosuje stawkę godzinową dyspozycji autobusu, wg. ceny ........................
4. Należność za wykonanie przewozu PKS pobiera z góry w formie przedpłaty, natomiast całkowite rozliczenie przewozu nastąpi po powrocie na zajezdnię. Należność powinna być uregulowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania rachunku.
5. Najemca zapewnia dodatkowo:...................................................................
6. Za wydłużony dzienny czas pracy kierowcy określony w powyższych warunkach najmu pkt 1 i 2, Najemca zapłaci dodatkową opłatę w wysokości .................... za każdą godzinę.

W celu weryfikacji zamówienia prosimy wydrukować formularz, który przyjdzie na adres e-mailowy po złożeniu rezerwacji i:

dostarczyć do siedziby biura na adres:
PKS "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim
ul. Ząbkowska 2
08-300 Sokołów Podlaski

lub

przesłać e-mailem na adres: turystyka@pkssokolow.pl


Wynajem autobusów

Oferujemy Państwu autobusy o wysokim standardzie oraz fachową i miłą obsługę - przekonaj się sam!

Stacja diagnostyczna

Profesionalny serwis samochodów osobowych i ciężarowych w stałej niezmiennej cenie.

Myjnia

Oferujemy najbogatszy zakres usług myjni automatycznej oraz myjni bezdotykowej.

Scroll Up